Контроллер DJI Naza Multi Rotor V2 (MC, PMU, LED, GPS) (Naza-M V2)

Описание
Контроллер DJI Naza Multi Rotor V2 (MC, PMU, LED, GPS) (Naza-M V2)

Цена: 16 946 руб.